Oznakowanie lokalu wewnątrz lokalu wykonane z liter przestrzennych w kolorze miedzianym. Szyld nad wejściem wykonany w technice podświetlonego lica plus efekt halo